Колоквијум из предмета Основе рачуноводства обавиће се путем е-платформе у уторак, 8. децембра у 17 часова. Студенти ће имати 30 минута за израду рада, након чега ће радови бити аутоматски предати.

Припрема за колоквијум обавиће се у уторак 1. децембра у 10 часова, такође путем е-платформе.
Градиво за колоквијум подразумеваће све наставне јединице које су обрађене закључно са предметном јединицом – књиговодствено обухватање материјала.
Сав материјал потребан за припрему колоквијума налази се на е-платформи у оквиру курса Основе рачуноводства.