Колоквијум ће бити одржан у среду, дана 21/12/2022 са почетком у 8.30ч, сала А1. На колоквијуму ће бити искључиво задаци (без теорије). Области за припрему колоквијума: Позиционе и израчунате средње вредности (Xbar, Х, Г, Мо, Ме, санд. дев., варијанса, коеф. варијације), оцењивање аритм. средине и пропорције основног скупа, тестирање хипотеза о аритметичкој средини и пропорцији основног скупа.