Настава ће бити одржана по следећем распореду:

  • 01.06. Матрице, детерминанте и матричне једначине
  • 02.06. Анализа тока функције и цртање графика
  • 03.06. Економске функције
  • 04.06. Процентни и каматни рачун. Кредити.

Настава почиње сваког дана од 9:00 у сали А1.

Пример испитног задатка можете преузети овде.