Надокнада часова вежби из предмета Банкарство одржаће се у петак 17.01.2020. године, са почетком у 13 часова, у А3.