Надокнада наставе из предмета Социологија, одржаће се 24.11.2022. године у 12 часова, у сали А2 уколико је заузета договорићемо се на лицу места.