За испит из предмета Основе маркетинга студенти се ослобађају следећих делова из књиге:

  • Истраживање тржишта стр.96 – 117.
  • Истраживање понашања потрошача стр.131 – 147.
  • Нов производ – инструмент маркетинг микса стр.185 – 215.
  • Међународни маркетинг стр.296 – 308.
  • Маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа стр.315 – 318.
  • Маркетинг личности стр. 319 – 321.