Обавештавају се сви студенти, који су у договору око теме са предметним асистентом писали семинарски рад из предмета Основи економије, да 13.05.2020. или 14.05.2020. рад доставе на mail popovic.slavica@vpsle.edu.rs.

Приликом писања mail-a у пољу subject обавезно написати Основи економије – семинарски рад.

Радови који не буду достављени у предвиђеним терминима неће бити узети у разматрање.

На е-платформи се налази упутство за израду семинарског рада. Студенти мога да провере да ли је рад у складу са датим препорукама.