Обавештавају се сви студенти, који су у договору око теме  са предметним асистентом писали семинарски рад из предмета Основи организације, да најкасније до  15.05. 2020. године  рад доставе на mail janackovic.marko@vpsle.edu.rs.

Приликом писања mail-a у пољу subject обавезно написати Основи организације – семинарски рад.

Радови који буду достављени након предвиђеног рока неће бити узети у разматрање.

На е-платформи се налази упутство за израду семинарског рада. Студенти могу да провере да ли је рад у складу са датим препорукама.

У складу са препорукама, написане радове је потребно послати само у електронској форми.