Обавештавају се сви студенти, који су у договору око теме  са предметним асистентом писали семинарски рад из предмета Пословна економија, да 11.05.2020. или 12.05.2020. рад доставе на mail popovic.slavica@vpsle.edu.rs.

Приликом писања mail-a у пољу subject обавезно написати Пословна економија – семинарски рад.

Радови који не буду достављени у предвиђеним термину неће бити узети у разматрање.

На е-платформи се налази упутство за израду семинарског рада. Студенти могу да провере да ли је рад у складу са датим препорукама.