Позивају се студенти корисници студентских стипендија и кредита у школској 2022/2023. години да преузму своје уговоре о коришћењу стипендија, односно уговоре о студентском кредиту сa динамиком отплате.

Уговори се могу преузети у студентској служби од 08,оо до 13,оо часова.