Предиспитне поене за студенте који су на часовима важби похађали групе ИТ1 и ИТ3 или нису имали дефинисану групу можете погледати овде.

Предиспитне поене за студенте који су на часовима важби похађали групу ИТ2 можете погледати овде.

Напомена: Број поена за предавања студенти су добијали у зависности од броја поена освојених на колоквијуму, студенти који су освојили 7 и више поена добили су максималан број поена на предавањима.