Предиспитне поене за студенте који су на часовима важби похађали групе И1, И4 или нису имали дефинисану групу можете погледати овде.

Предиспитне поене за студенте који су на часовима важби похађали групе И2 и И3 можете погледати овде.

Напомена: Број поена за предавања студенти су добијали у зависности од броја поена освојених на колоквијуму, студенти који су освојили 7 и више поена добили су максималан број поена на предавањима.