Мења се датум и сатница полагања испита из предмета Креативна гастрономија, Кетеринг менаџмент и Национална гастрономија. Уместо 10.06. испит ће бити одржан 09.06. од 12:00.