Мења се датум полагања испита из предмета Е-бизнис и осигурање. Уместо 05.05. испит ће бити одржани 09.05. од 12:00.