Мења се датум и сатница полагања испита из предмета Француски језик 2. Уместо 08.06. испит ће бити одржан 01.06. од 11:00.