Мења се датум полагања испита из предмета Организационо понашање и предмета Управљање људским ресурсима. Уместо 10.09. испити ће бити одржани 07.09. од 09:00.