Испит из предмета Менаџмент ризика у дигиталној економији који је распоредом испита предвиђен за 22.12.2022. године, помера се за 26.12.2022. године.