Распоред студената по групама за  похађање часова вежби из предмета Информациони системи у туризму можете погледати овде.

Студенти ранијих генерација који нису положили испит из предмета Информацони системи у туризму, а желе да похађају часове вежби, у обавези су да се јаве предметном сараднику лично или путем мејла: krstic.marija@vpsle.edu.rs, како би били распоређени у групу.