Тест из предмета Основе рачуноводства обавиће се у уторак и среду, 21.12. и 22.12.2021. године следећом динамиком (неопходно је да се студенти строго придржавају групе у коју су распоређени. Уколико је студент у радном односу или из оправданих разлога не може да ради тест у наведеном термину обавезан је да се јави предметном асистенту ради промене групе, уз доказ који оправдава одступање од предвиђеног термина):

1. смер – Пословна информатика и е-бизнис: 21.12.2021. од 17h до 17:30h;

2. смер – Финансије, рачуноводство и банкарство: 22.12.2021. од 9h до 9:30h;

3. смер – Менаџмент бизниса и логиситке: 22.12.2021.  од 10h до 10:30h;

4. смер – Туризам и угоститељство: 22.12.2021. од 11h до 11:30h.

Тест ће у word формату бити постављен на е-платформу у тачно одређено време, након чега ће студенти моћи да га преузму и имаће 30 минута за израду истог. Након истека времена педвиђеног за рад, урађен тест у word-у се шаље на мејл kulic.masa@vpsle.edu.rs.  Радови који буду послати након истека предвиђеног времена неће бити прегледани и сматраће се да студент није радио тест. Тест ће се састојати од теоријских питања и задатака (у току наредне недеље биће одржана припрема за тест  путем платформе Google meet, а о тачном датуму и времену ће студенти бити благовремено обавештени). Тест  ће обухватати градиво закључно са наставном јединицом књиговодствено обухватање материјала.

На е-платформи се налазе питања за припрему теста и пример теста.

За сва додатна питања јавите се путем  мејла или е-платформе асистенту Маши Георгиев.