• I година – уторак 14.11.2023. у 11.45 – А2;
  • II година – уторак 14.11.2023. у 09.45 – А1;
  • III година – уторак 14.11.2023. у 09.45 – А1;