Упис оцена из предмета Финансијски менаџмент за студенте који су положили испит у јулском и у неком од претходних испитних рокова обавиће се у понедељак 12.07.2021. године од 9:00 до 9:30 часова у кабинету бр. 209 (није обавезно лично присуство).