Упис оцена из предмета Основе рачуноводства обавиће се у уторак, 8.септембра у 9:30, у кабинету број 215.
Упис оцена из предмета Финансијско рачуноводство и биланс обавиће се у уторак, 8.септембра у 10:00, у кабинету број 215.
Упис оцена из предмета Финансијски менаџмент и рачуноводство обавиће се у уторак, 8.септембра у 10:30, у кабинету број 215.
Упис оцена из предмета Финансијска контрола и ревизија обавиће се у уторак, 8.септембра у 11:00, у кабинету број 215.
Упис оцена из предмета Анализа финансијских извештаја обавиће се у уторак, 8.септембра у 11:30, у кабинету број 215.