Упис оцена из предмета Услуге у угоститељству биће одржан 27.02.2020. године у 10 часова.