Наставно-стручно веће Академије струковних студија Јужна Србија, донело је одлуку о одржавању ванредних испитних рокова у школској 2021/2022. години. Усвојени ванредни испитни рокови су:

  • АПРИЛСКИ,
  • МАЈСКИ и
  • ОКТОБАРСКИ.