Вежбе из предмета Основе маркетинга за 15.04.2024. померају се са 10:00 за 11:00 часова.