Велико интересовање студената и ученика за конференцију AIESEC-а „Нови лидери“ која је одржана у просторијама Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу.