Дводневне предузетничке обуке из области туризма које се реализују у оквиру пројекта „Предузетништво младих за ефикасно управљање туристичким потенцијалом Јабланичког округа“ реализоване су 21. и 22.12.2017. и 25. и 26.12.2017.
Тема обука је развој предузетничких идеја и израда пословних планова за 100 студената ВПШЛЕ у области предузетништва и пословног планирања у туризму. Студенти који су завршили предузетничке обуке су стекли формално знање у области предузетништва и пословног планирања у туризму.
Циљ обука је унапређење запошљивости младих кроз стицање нових знања студената у области предузетништва која им пружају основу за самозапошљавање.