Према Закону о националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018, 6/2020 и 129/2021 – др. закон; члан 5) струковне и академске студије су потпуно изједначене:

  • „шести ниво, подниво један (ниво 6.1), који се стиче завршавањем основних академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно основних струковних студија обима од 180 ЕСПБ бодова;
  • шести ниво, подниво два (ниво 6.2), који се стиче завршавањем ОАС обима од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичких струковних студија обима од најмање 60 ЕСПБ бодова;
  • седми ниво, подниво један (ниво 7.1), који се стиче завршавањем мастер академских студија обима од најмање 60 ЕСПБ бодова, односно мастер струковних студија обима од најмање 120 ЕСПБ бодова“.

Према Закону о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019 – члан 18, члан 25, члан 27), са завршеним специјалистичким и мастер струковним студијама, можете обављати послове на највишим функцијама, као што су председник и члан надзорног одбора, директор јавног предузећа и извршни директор.

Детаљније видети на:

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-nacionalnom-okviru-kvalifikacija-republike-srbije.html (Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије – члан 5)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_preduzecima.html (Закон о јавним предузећима – члан 18, члан 25, члан 27)