Основни подаци о студијском програму:

Назив студијског програма Менаџмент технологије хране и гастрономије
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Висока пословна школа струковних студија Лесковац
Уверење о акредитацији студијског програма Уверење
Образовно-научно/образовно-уметничко поље техничко-технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област
Врста студија основне струковне студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180 ЕСПБ
Назив дипломе струковни инжењер менаџмента
Дужина студија три године
Година у којој је започела реализација студијског програма 2015/2016 године
Износ школарине за самофинансирајуће студенте 55.000,00 РСД
Циљеви, сврха, компетенције, оцењивање и напредовање студената Циљеви, Сврха, Компетенције, Оцењивање и напредовање
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 66 самофинансирајућих студената
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела 06.03.2015. године
Језик на коме се изводи програм српски
Година када је програм акредитован 2015. године
Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програму https://vpsle.edu.rs

 

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ
ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРВА ГОДИНА СЕМЕСТАР I СЕМЕСТАР II ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ П В П В ДОН
1МГ-МАТ Математика 2 2 6
1MГ-ИНФ Информатика 2 2 5
1MГ-БСТ Пословна статистика 2 2 6
1MГ-СОФ Наука о исхрани 2 2 6
1MГ-БФТ Основи прехрамбене технологије 2 2 6
1MГ-БОГ Основи гастрономије 2 0 1 4
1MГ-БУЕ Пословна економија 2 2 6
1MГ-БOO Основи организације 2 2 5
1MГ-ПП Стручна пракса (прва година) 4 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1(страни језик)
1MГ-ФЛE1 Страни језик – Енглески 1 у туризму и угоститељству 2 3 7
1MГ-ФЛФ1 Страни језик – Француски 1 у туризму и угоститељству 2 3 7
ИБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 2
1MГ-СОВ Социологија рада 2 2 5
1MГ-БАЕ Основи економије 2 2 5
УКУПНО 60
ШИФРА ПРЕДМЕТА ДРУГА ГОДИНА СЕМЕСТАР III СЕМЕСТАР IV ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ П В П В ДОН
2MГ-БМГ Основи менаџмента 2 2 5
2MГ-СКГ Комерцијално познавање робе 2 2 5
2MГ-ТОФ Технологија животних намирница 2 2 6
2MГ-БМА Основе маркетинга 2 2 6
2MГ-ФМА Финансијски менаџмент и рачуноводство 3 2 7
2MГ-МБФ Микробиологија хране 1 2 4
2MГ-ЦМЛ Трговинско право 2 0 3
2MГ-ПП Стручна пракса (друга година) 4 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
2MГ-ФЛЕ2 Страни језик – Енглески 2 у туризму и угоститељству 1 2 4
2MG-ФЛФ2 Страни језик – Француски 2 у туризму и угоститељству 1 2 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
2MГ-ЦЦ Креативна гастрономија 1 0 2 4
2MГ-ЦМГ Кетеринг менаџмент 1 0 2 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 5
2MГ-ЕНМ Предузетнички менаџмент 2 2 6
2MГ-РМ Управљање ризиком 2 2 6
2MГ-БЦМ Пословне комуникације 2 2 6
2MГ-ХРМ Менаџмент људских ресурса 2 2 6
УКУПНО 60
ШИФРА ПРЕДМЕТА ТРЕЋА ГОДИНА СЕМЕСТАР V СЕМЕСТАР VI ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ П В П В ДОН
3MГ-ГМГ Гастрономски менаџмент 2 0 1 4
3MG-MTH Менаџмент туристичких и угоститељских предузећа 2 1 4
3MГ-ФОЦ Основи конзервисања хране 1 2 4
3M-ПM Пројектни менаџмент 2 2 5
3MГ-НУТ Нутриционизам 2 2 5
3MГ-СКФ Системи квалитета у производњи хране 1 2 4
3MГ-ЕМГ Еколошки менаџмент и одрживи развој 2 2 5
3MГ-БЛ Пословна логистика 3 2 5
3MГ-СТМ Стратегијски менаџмент 3 2 6
3MГ-ПП Стручна пракса (трећа година) 3 2
3MГ-ФПР Завршни рад 8
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 6
3MГ-СХИ Услуге у угоститељству 1 0 2 4
3MГ-БТЦ Посластичарство са пекарством 1 0 2 4
3MГ-ИНГ Међународна гастрономија 1 0 2 4
3MГ-НГА Национална гастрономија 1 0 2 4
УКУПНО 60