Основни подаци о студијском програму:

Назив студијског програма Менаџмент у бизнису
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Висока пословна школа струковних студија Лесковац
Одлука о акредитацији студијског програма Одлука
Образовно-научно/образовно-уметничко поље друштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка област економија
Врста студија основне струковне студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180 ЕСПБ
Назив дипломе струковни менаџер за менаџмент у бизнису
Дужина студија три године
Година у којој је започела реализација студијског програма школске 2012/2013 године
Износ школарине за самофинансирајуће студенте 49.000,00 РСД
Циљеви, сврха, компетенције и структура студијског програма Циљеви, Сврха, Компетенције, Структура
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 99 студената (40 на терет буџета РС и 59 самофинансирајућих)
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела 13.07.2012. године
Језик на коме се изводи програм српски
Година када је програм акредитован 2012. године
Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програму https://vpsle.edu.rs

 

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ
ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРВА ГОДИНА СЕМЕСТАР I СЕМЕСТАР II ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ П В П В
1M1-МФЕ Математика за економисте 4 2 8
1M1-БСТ Пословна статистика 3 2 7
1M1-AЦЦ Рачуноводство 3 2 7
1M2-БМА Основе маркетинга 3 2 7
1M2-БУЕ Пословна економија 3 2 7
1M2-ВАЕ Основи економије 3 3 8
1M2-ПП Стручна пракса (прва година) 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1 (страни језик)
1M1-ФЛЕ1 Страни језик – Енглески 1 2 2 6
1M1-ФЛФ1 Страни језик – Француски 1 2 2 6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 2
2M2-CHT Културно наслеђе 2 2 6
2M2-IIF Увод у финансије 2 2 6
УКУПНО 12 8 11 9 60
ШИФРА ПРЕДМЕТА ДРУГА ГОДИНА СЕМЕСТАР III СЕМЕСТАР IV ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ П В П В
2M3-БМГ Основи менаџмента 3 2 6
2M3-ФМГ Финансијски менаџмент 3 2 6
2M4-СМЛ Трговинско право 2 2 5
2M4-ИС Информациони системи 3 2 7
2M4-ПМ Пројектни менаџмент 3 1 6
2M3-ЕТН Предузетништво 3 2 6
2M4-БПЛ Пословно планирање 3 1 6
2M4-ПП Стручна пракса (друга година) 7
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
2M4-ФЛЕ2 Пословни страни језик – Енглески 2 2 1 4
2M4-ФЛФ2 Пословни страни језик – Француски 2 2 1 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
2M3-ОМХР Управљање људским ресурсима и организационо понашање 3 2 7
2M3-БЛГ Пословна логистика 3 2 7
УКУПНО 12 8 13 7 60
ШИФРА ПРЕДМЕТА ТРЕЋА ГОДИНА СЕМЕСТАР V СЕМЕСТАР VI ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ П В П В
3M6-ЕМГ Еколошки менаџмент и одрживи развој 2 2 6
3M6-ТРМ Трговински менаџмент 3 3 8
3M6-СТМ Стратегијски менаџмент 3 2 7
3M6-БСО Организација пословних система 3 2 7
3M5-РМ Управљање ризиком 4 3 9
3M6-ФПР Завршни рад 5
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 5 (страни језик – почетни курс)
3M5-ФЛЕСК Страни језик почетни курс – Енглески 2 1 4
3M5-ФЛФСК Страни језик почетни курс – Француски 2 1 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 6
3M5-ЕНМ Предузетнички менаџмент 3 2 7
3M5-ФБМ Управљање породичним бизнисом 3 2 7
3M5-ИСМ Информациони систем менаџмента 3 2 7
3M5-KMA Менаџмент квалитета 3 2 7
3M5-БЦМ Пословне комуникације 3 2 7
УКУПНО 12 8 11 9 60