Основни подаци о студијском програму:

Назив студијског програма Туризам и угоститељство
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Висока пословна школа струковних студија Лесковац
Уверење о акредитацији студијског програма Уверење
Образовно-научно/образовно-уметничко поље друштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка област економске науке
Врста студија основне струковне студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180 ЕСПБ
Назив дипломе струковни економиста
Дужина студија три године
Година у којој је започела реализација студијског програма 2015/2016 године
Износ школарине за самофинансирајуће студенте 49.000,00 РСД
Циљеви, сврха, компетенције, оцењивање и напредовање студената Циљеви, Сврха, Компетенције, Оцењивање и напредовање
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 132 студента (40 на терет буџета РС и 92 самофинансирајућих)
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела 17.04.2015. године
Језик на коме се изводи програм српски
Година када је програм акредитован 2015. године
Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програму https://vpsle.edu.rs

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРВА ГОДИНА СЕМЕСТАР I СЕМЕСТАР II ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ П В П В ДОН
1ТУ-MAT Математика 2 2 6
1TУ-БСТ Пословна статистика 2 2 6
1TУ-АЦБ Основи рачуноводства 2 2 6
1TУ-БМА Основе маркетинга 2 2 6
1TУ-БУЕ Пословна економија 2 2 6
1TУ-БАЕ Основи економије 2 2 5
1TУ-БОТ Основи туризма 2 1 4
1TУ-ПП Стручна пракса (прва година) 4 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1 (страни језик)
1TУ-ФЛЕ1 Страни језик – Енглески 1 у туризму и угоститељству 2 3 7
1TУ-ФЛФ1 Страни језик – Француски 1 у туризму и угоститељству 2 3 7
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 2
1TУ-ЦХТ Културно наслеђе 2 2 5
1TУ-СОЦ Социологија 2 2 5
1TУ-ИНФ Информатика 2 2 5
1TУ-БЦЕ Пословна култура и етика 2 2 5
УКУПНО 60
ШИФРА ПРЕДМЕТА ДРУГА ГОДИНА СЕМЕСТАР III СЕМЕСТАР IV ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ П В П В ДОН
2TУ-БМГ Основи менаџмента 2 2 5
2TУ-ТУГ Туристичка географија 2 2 6
2TУ-ТРД Туризам и управљање руралним развојем 2 2 6
2TУ-РМИ Управљање ризиком и осигурање у туризму 2 2 6
2TУ-КМХ Менаџмент квалитета у туризму и угоститељству 1 2 4
2TУ-ЦМЛ Трговинско право 2 0 3
2TУ-ТОФ Технологија животних намирница са исхраном 2 1 4
2TУ-ИСТ Информациони системи у туризму 1 2 4
2TУ-ПП Стручна пракса (друга година) 4 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
2TУ-ФЛЕ2 Страни језик – Енглески 2 у туризму и угоститељству 1 2 4
2TУ-ФЛФ2 Страни језик – Француски 2 у туризму и угоститељству 1 2 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
2TУ-ТРМ Трговински менаџмент 2 0 2 6
2TУ-ЕТН Предузетништво 2 2 6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се три)
Изборни блок 5
2TУ-ОБХ Организационо понашање 2 1 4
2TУ-СХИ Услуге у угоститељству 1 0 2 4
2TУ-MРТ Истраживање тржишта у туризму 1 2 4
2TУ-БОГ Основи гастронмије 2 0 1 4
УКУПНО 60
ШИФРА ПРЕДМЕТА ТРЕЋА ГОДИНА СЕМЕСТАР V СЕМЕСТАР VI ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ П В П В ДОН
3TУ-AГТ Агенцијско пословање 3 0 3 7
3TУ-ФМГ Финансијски менаџмент 3 2 6
3TУ-МТХ Менаџмент туристичких и угоститељских предузећа 2 1 4
3TУ-ЕМГ Еколошки менаџмент и одрживи развој 2 2 5
3TУ-МТД Менаџмент туристичких дестинација 2 2 5
3TУ-РАТ Промотивне активности у туризму 2 2 5
3TУ-СТМ Стратегијски менаџмент 3 2 6
3TУ-ПП Стручна пракса (трећа година) 3 3
3TУ-ФПР Завршни рад 8
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 6
3TУ-ФЛЕ3 Страни језик – Енглески 3 у туризму и угоститељству 1 2 4
3TУ-ФЛФ3 Страни језик – Француски 3 у туризму и угоститељству 1 2 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 7
3TУ-ФЛЕСК Страни језик почетни курс – Енглески 1 2 3
3TУ-ФЛФСК Страни језик почетни курс – Француски 1 2 3
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 8
3TУ-ТБЦ Пословне комуникације у туризму 1 2 4
3TУ-ЦЦ Креативна гастрономија 1 2 4
УКУПНО 60