Почетак завршне сесије пројекта „Хармонизација програма стручне праксе у складу са образовним стандардима Европске Уније“ и посета делегације Високе струковне школе из Цеља.