На конференцији  „РУРАЛНИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА“, одржаној 21.12.2021. у организацији Града Лесковца и Туристичке организације Лесковац, представљени су резултати пројекта „Лесковачки бренд“. Пројекат је финансиран средствима Града Лесковца у износу од 200.000 динара, у оквиру Програма за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе у 2021. години.

У оквиру реализације пројекта израђен елаборат – спецификација којим се дефинишу технике и технологија припреме „Лесковачке мућкалице“, гарантује традиционални квалитет производа, и дефинише начин сервирања који одражава посебан карактер краја из кога производ потиче, као општи акт који пружа могућност заштите традиционалног производа.

Реализацијом пројекта побољшана је основа за континуирану едукацију студената и професионалаца за припрему традиционалних гастрономских производа израдом тренинг програма који је заснован на израђеној спецификацији, а којим се унапређују њихове компетенције и повећавају капацитети за трансфер знања из области традиционалне гастрономије и чува нематеријална културна баштина.