Представници Rhea Software д.о.о. одржали су презентацију пословања своје компаније с циљем проналажења нових кадрова који би били запослени на позицији квалити ассуранце тестер. Наредна презентација биће одржана почетком новембра, а детаљне информације о компанији могу се добити путем веб презентације http://rhea.rs/