Представници Високе пословне школе струковних студија Лесковац боравили су у периоду од 19. до 23. новембра на Вишој струковној школи у Цељу. Активности које су реализоване у овој фази Еразмус+ КА107 пројекта јесу предавања које су предавачи из Лесковца одржали студентима у Цељу, као и обуке предавача из Цеља колегама из Лесковца у вези са „web“ учионицама. Поред тога, координатори пројекта, Мојца Сенделбах и Драган Стојановић, разменили су искуства о пријавама и реализацији Еразмус пројеката.