Учешће представника Високе пословне школе струковних студија Лесковац на IV Међународној конференцији TISC у организацији Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.