Професори ВПШСС Лесковац су у оквиру пројекта Еразмус+ КА107 боравили на Универзитету УСАМВ у Клужу у циљу поспешивања мобилности наставника и студената између две високошколске установе. У оквиру Еразмус+ пројекта договорена је размена студента, тако да ће већ у току следеће школске године студенти овог универзитета боравити у нашој школи, као и наши на УСАМВ у Клужу.
Ово је била прилика за размену искустава, посебно у делу унапређења рада Канцеларије за пројекте и међународну сарадњу ВПШСС Лесковац, као и прилика за договор о заједничкој апликацији за будуће пројекте.