banerpraksaokvir

Наставни процес Високе пословне школе струковних студија Лесковац, поред часова теоријске наставе, подразумева и развој практичних вештина и компетенција студената путем стручне праксе. Програми стручне праксе конципирани су у сарадњи са представницима привредних субјеката и омогућавају студентима стицање поуздане базе знања и развој практичних вештина у складу са потребама послодаваца. Овакав наставни концепт омогућава студентима квалитетно образовање кроз практично оспособљавање за рад на одређеним позицијама. Такође, на овај начин студенти успостављају непосредне контакте са потенцијалним послодавцима и имају могућност да добију одговарајуће препоруке, што позитивно утиче на њихову проходност приликом аплицирања за посао, након завршетка школовања. Студенти школе имају прилику да учествују у већем броју програма стручне праксе, како у земљи, тако и у иностранству. У иностранству, програми су:

 • Стручна пракса у хотелима широм Грчке, у сарадњи са агенцијом Job thrust, током летњег семестра. Пракса траје од три до шест месеци. Око тридесетак студената учествује у програму, а распоређени су на позицијама у сектору хране и пића, општих послова и продаје. Студенти који су завршили обуку за примену софтверског пакета Fidelio, ангажују се на рецепционарским пословима. Избор студената – учесника у програму, врше послодавци на основу интервијуа. Сви заинтересовани студенти имају организовану припрему за интервију из енглеског језика, пословних комуникација и стручних вештина. Такође, током трајања стручне праксе, Школа пружа админстративно-логистичку подршку студентима. Студенти који учествују у овом програму имају прилику да зараде од 400 EU до 800 EU на месечном нивоу и добију сертификат о завршеном програму.
 • Стручна пракса која се реализује у Грчкој, у хотелским комплексима Sani Resort, Ikos Oceania, Athena Palas, Ahtemus Sea. Студенти имају прилику да у периоду од три до шест месеци, стекну драгоцена искуства у организацији рада у великим хотелским ланцима, те да о томе добију препоруке од иностраних послодаваца. Избор студената врше послодавци на основу интервјуа, а за све заинтересоване студенте организована је припрема за интервју из енглеској језика, пословних комуникација и стручних вештина. Студенти су ангажовани на позицијама извршиоца у сектору хране и пића, сектору општих прослова, продаји, а за свој рад остварују месечну зараду, која за почетнике износи 420 EU. Већина студената са Халкидикија поред искуства и новца, понесе и лепе утиске, те желе да овај програм похађају и у наредним годинама студија. Уколико буду позитивно оцењени од стране послодавца, имају могућност да у наредним ангажовањима, буду распоређени на менаџерским позицијама, где се месечна зарада креће од 500 EU до 800 EU.
 • Стручна пракса у Словенији, у хотелима у Порторожу, Крајњској гори, Марибору и у оквиру комплекса хотела „Сава туризам“. Пракса се реализује у циклусима од по три месеца, а селекцију кандидата, путем интервјуа, врше менаџери хотела. Сви заинтересовани студенти похађају припрему за интервју из енглеског језика, пословних комуникација и стручних вештина. Студенти се ангажују у сектору хране и пића, а месечна зарада износи од 200 EU до 400 EU. Након завршетка програма, студенти добијају сертификат о завршеном програму.
 • Стручна пракса у Црној Гори, у реномираним хотелима на приморју. Програм траје од три до шест месеци.

Поред програма у иностранству, стручну праксу студенти могу обавити и у привредним субјектима и институцијама у земљи. Актуелни програми праксе у земљи су:

 • Стручна пракса у пословном систему „MK Resort Group“, у хотелима Гранд и Анђела на Копаонику, где се студенти упознају са пословима који се реализују у области хотелског пословања. Студенти су ангажовани на пословима извршиоца у сектору хране и пића.
 • Стручна пракса у хотелу „Еlitte“ на Палићу, где су студенти ангажовани у сектору хране и пића. Програм траје месец дана.
 • Програм стручне праксе који се реализује у сарадњи са локалном самоуправом Града Лесковца, где студенти Школе имају прилику, да у периоду од месец дана, буду укључени у процес рада неке од девет институција и организација локалне самоуправе (Општина Лесковац, Агенција за локални и економски развој Града Лесковца, Управа за финансије, Управа за јавне набавке, ЈП Водовод, ЈП Топлана, Дирекција за урбанизам и изградњу, ЈП Дом, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац). Студенти су ангажовани на позицијама које им омогућавају стицање специфичних знања из области рачуноводства, финансија, инвестиција, пројектног менаџмента, маркетинга.
 • Програм стручне праксе у предузећу „Прима Нова“ д.о.о. Лесковац. Програм траје месец дана, а избор студената се врши на основу постигнутог успеха у школовању и исказаних интересовања. Током праксе, студенти стичу практична знања и вештине из области рачуноводства, финансија, набавке и продаје.
 • Програм стручне праксе који се реализује у сарадњи са књиговодственом агенцијом „PROFY“. Током програма, студенти се упознају са законском и професионалном рачуноводственом регулативом, те раде на развоју практичних вештина из области рачуноводствене методологије и логике уз примену рачуноводствених софтвера.
 • Програм стручне праксе који се реализује у сарадњи са „Triglav“ осигуравајућом кућом, где студенти имају прилику да стекну знања из делокруга рада агента осигурања.
  Програм стручне праксе у осигуравајућој компанији „Dunav“. Студенти током праксе, усавршавају своја знања и вештине из осигурања, рачуноводства, кадровског менаџмента. Програм траје месец дана, а избор студената врши се на основу оствареног успеха у току школовања и исказаних интересовања.