Данас је наш професор гастрономије са Академије струковних студија Јужна Србија – Одсек Високa пословнa школa Лесковац представљао специјалитете са југа Србије у емисији 150 минута на ТВ Прва. У емисији је промовисао наше гастрономске брендове као и дуални модел студија студијског програма Mенаџмент технологије хране и гастрономије.