У Одсеку за пословне студије Лесковац – Академије струковних студија Јужна Србија у току је реализација пројекта „Лесковачки бренд“, који финансира Град Лесковац у оквиру Програма за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе у 2021. години. Опредељена средства Града Лесковца износе 200.000,00 динара, а пројекат се реализује у периоду 01.08.-31.12.2021.

Општи циљ пројекта је очување и нега лесковачког гастрономског наслеђа израдом документације за заштиту „Лесковачке мућкалице“ као традиционалног специјалитета. „Лесковачка мућкалица“ као традиционални гастрономски производ представља део културног идентитета Лесковца и одражава посебан карактер лесковачког краја. Имплементацијом пројекта, иновативним приступом се штити нематеријално културно наслеђе Лесковца, додаје вредност гастрономском наслеђу и чува нематеријална баштина.