Испит из Основа рачуноводства у августовском року положили су студенти:

Студијски програм: Менаџмент бизниса и логистике

Јовановић Теодора 13569/17 6 (шест)
Стојановић Ивана 13291/18 6 (шест)

Др Тања Јанаћковић, проф.