Прелиминарнe резултатe полагања испита из предмета Пословна култура и етика можете погледати овде.