Прелиминарнe резултатe полагања испита из предмета Социологија можете погледати овде.