Резулатате колоквијума из предмета Финансијски менаџмент и рачуноводство можете погледати овде.
Уколико имате неких питања у вези са резултатима колоквијума обратите се мејлом или путем е-платформе асистенту Маши Георгиев.