Основни подаци о студијском програму:

Назив студијског програма Пословна економија и менаџмент
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Висока пословна школа струковних студија Лесковац
Одлука о акредитацији студијског програма Одлука
Образовно-научно/образовно-уметничко поље друштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка област економија
Врста студија специјалистичке струковне студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 ЕСПБ
Стручни назив специјалиста струковни менаџер
Дужина студија једна година
Година у којој је започела реализација студијског програма школске 2012/2013 године
Износ школарине за самофинансирајуће студенте 60.000,00 РСД
Циљеви, сврха, структура и услови за упис студијског програма Циљеви, Сврха, Структура, Услови за упис
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 50 самофинансирајућих студената
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела 22.06.2012. године
Језик на коме се изводи програм српски
Година када је програм акредитован 2012. године
Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програму https://vpsle.edu.rs

 

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ
ШИФРА ПРЕДМЕТА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
СЕМЕСТАР I
СЕМЕСТАР II
ЕСПБ
П В П В
БЕ2-ДИБ
Израда и имплементација бизнис плана
3 2 6
БE1-ЦП
Корпоративне финансије
3 2 6
БE2-MA
Управљачко рачуноводство
3 2 6
БE1-ХРМ
Управљање људским ресурсима
3 2 6
БE1-МСЕ
Менаџмент МСП
3 2 6
БE1-СММ
Стратегијски маркетинг и менаџмент
3 2 6
БE2-СФП
Завршни рад
12
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
БE2-AБ
Агробизнис
3 2 6
БE2-ИM
Инвестициони менаџмент
3 2 6
БE2-MЦЦ
Маркетинг менаџмент услуга
3 2 6
БE2-MMС
Управљање променама и конкурентност
3 2 6
УКУПНО 12 8 12 8 60