Професори Одсека за пословне студије Лесковац и Одсека за пословне студије Блаце АССЈС учествовали су на Међународном научном скупу Tourism International Scientific Conference – TISC на тему „Tourism challenges amid Covid – 19“ у организацији Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој бањи УНКГ.