Сви испити на основним студијама предвиђени за 21.04. померају се за 07.05..

Време почетка испита остаје непромењено.