Испит из предмета Математика који је распоредом предвиђен за понедељак 21.03.2022. године, помера се за 04.04.2022. године.

Испит из предмета Програмирање који је распоредом предвиђен за понедељак 21.03.2022. године, помера се за 31.03.2022. године.