У складу са ванредном ситуацијом, предмети СТРУЧНА ПРАКСА I, II и III могу бити реализовани израдом семинарског рада са називом теме „Обављање послова из области студијског пограма на конкретном примеру“ (на пример „Обављање послова из области пословне информатике на примеру предузећа НН.д.о.о. организационе јединице“).

НАПОМЕНА: Студенти који су обавили стручну праксу или су у радном односу, могу доставити Дневник стручне праксе и одговарајућу потврду.