Представници Високе пословне школе учествовали су на XIV Међународној научној конференцији INSCOSES 2018, у организацији Факултета за туризам и угоститељство у Охриду!